Fellesnormer og fellesstandarder

 • Etterleve Brusetkollens verdier og mål
 • Bidra til at alle opplever mestring og læring
 • Motivere andre, være lagspiller og samarbeide godt
 • Delta aktivt faglig og sosialt, og være lojal til felles normer, regler og standarder


Gruppenormer:

 • Støttende
 • Inkluderende
 • Rause og ryddige
 • Respekt for forskjeller
 • Arbeidsomme og lærende
 • Ansvarlige og samarbeidende

 
Dette får vi til gjennom:

 • Gå foran med et godt eksempel
 • Være i forkant, bekrefte riktig atferd
 • Ha høye tilpassede forventinger og krav
 • Definere normer og standarder, lære og øve
 • Skape mestringssituasjoner hvor vi er tett på med veiledning og korrigeringer
 • Håndheve normer, regler og standarder konsekvent med kjente reaksjoner


Fellesstandarder: Tilla og skolen (barn og voksne)

 1. Vær presis
 2. Følg beskjed
 3. Hold orden
 4. Arbeid godt
 5. Vent på tur
 6. Samarbeid med andre
 7. Bruk positive ord
 8. Respekter andre
 9. Respekter deg selv
 10. Respekter andres ting
 11. Du får ikke lov å krenke andre