Forslag til skolebehovsplan

skolebehovsplan

Utdanningsetatens forslag til skolebehovsplan 2018-2017 for videregående skoler og særskilte byomfattende tilbud er nå lagt ut på høring. Skolebehovsplanen er Utdanningsetatens forslag til løsning for å dekke behov for nye elevplasser i planperioden, og er basert på analyser av kommunens befolkningsframskrivinger fra oktober 2016.