Nytt på Brusetkollen

Mai 2018

Målgruppen er elever som strever med å regulere atferd og følelser, og som har en sakkyndig vurdering fra PPT om at trenger et spesielt tilrettelagt skoletilbud. Innsøkning skjer via Inntakskontoret, på lik linje med andre spesialgrupper/skoler. Se Søknadsskjema på Tavla.

Korttidstilbudet - kartlegging-forståelse-tilbakeføring
Åtte-ukers korttidsopphold med botilbud fortsetter som før, med løpende inntak gjennom hele året. Les mer om dette tilbudet. 

Kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø
Det er stor etterspørsel etter kurs om traumesensitiv tilnærming for lærere i Osloskolen. Bruk behovsmeldingskjema for å få kurs på din skole.