Velkommen til skolestart 21. august!

Barn som løper i gresset.

Alle elever ønskes velkommen i klasserommet kl. 09.00. Dagen avsluttes kl. 13.30. 

Har du spørsmål ta kontakt med skolen på telefonnummer 66 90 71 90 eller på e-post: brusetkollen@ude.oslo.kommune.no

Vi gleder oss til å treffe deg!