Ledelse og ansatte

Rektor:

Aase Midkiff
917  77  173

Ass. rektor:

Helene Rasmussen
482 97 389

Kontorleder:

Ellen Kolstø Hilmersen
669 07 190

Vikar for kontorleder:

Turid Elisabeth H Alvarez
669 07 190

Pedagogisk personale:

Utadrettet

Trude Aslaksen (Permisjon)
950 31 135

Laila Kristine Guterud (Vikariat)
90 22 42 90

Birgitte Henrichsen
410 20 515

Stein Grøndalen
922 48 696

Hildegunn Nordby (Permisjon)
971 88 324

Beate Holwech
907 89 947

Sissel Høeg Instefjord
928 33 983

Barnetrinn

Ida Aarseth
472 94 028

Morten Netskar
480 34 127

Bjørnar Søderberg
997 94 150

Karen-Anne Iuell
984 58 065

Camilla Bevan
996 48 416

Torstein Solberg
938 01 250

Vildun Mathisen
908 90 774

Bjørn Haugsbø
995 50 274

Guro Simensen (Permisjon)
990 22 682

Rengjøringsleder

Zymer Maliqi
976 15 365