Ledelse og ansatte

Rektor: Aase Midkiff
917  77  173

Ass. rektor: Helene Rasmussen
482 97 389

Kontorleder: Ellen Kolstø Hilmersen
669 07 190

Pedagogisk personale:

Utadrettet
Trude Aslaksen
950 31 135

Birgitte Henrichsen
410 20 515

Stein Grøndalen
922 48 696

Hildegunn Nordby
971 88 324

Beate Holwech
907 89 947

Barnetrinn
Ida Aarseth
472 94 028

Morten Netskar
480 34 127

Bjørnar Søderberg
997 94 150

Karen-Anne Iuell
984 58 065

Camilla Bevan
996 48 416

Torstein Solberg
938 01 250

Petter Baltzersen
924 92 867

Jannicke Wigdahl
924 55 519

Ragnhild Hergum Vegge (permisjon)
452 24 119

Vigdis Pollen (permisjon)

Ungdomstrinnet
Vildun Mathisen
908 90 774

Bjørn Haugsbø
995 50 274

Guro Simensen
990 22 682

Rengjøringsleder

Zymer Maliqi
976 15 365