Visjon for Brusetkollen skole og avdeling Tilla

Overordnede mål:

 • Gi lærer til lærerstøtte
 • Gi foreldrestøtte
 • Skape omforent forståelse og utarbeide tiltak
 • Motivere gjennom å skape mestring både for barn, foreldre og lærere
 • Skape et miljø med støttende kommunikasjon både hjemme og på skolen

 
Mål for oppholdet

 • Hvert barn har egen prosjektplan
 • Trygg hverdag
  • Mat, klær, hus og varme
  • Forutsigbarhet
  • Rutiner
 • God omsorg
  • Bli sett og bekreftet
  • Traumesensitiv kommunikasjon
 • Nettverksarbeid
 • Faglig og sosial kartlegging
 • Kognitiv utredning
 • Systemisk observasjon bostedsskolen
 • Analyse og tiltak
 • Forsterke sosiale ferdigheter
 • Forsterke grunnleggende språkferdigheter
 • Forsterke grunnleggende regneferdigheter
 • Øke fritidskompetanse
 • God tilbakeføring med fire måneders oppfølging med både individuell og systemisk veiledning


Verdier:

Brusetkollen skole og avdeling Tilla har følgende verdier som alle våre handlinger, væremåter, forventinger og regler skal speile og etterleves.

 • Respekt
  • Respekter andre
  • Respekter deg selv
  • Du skal forvente at andre behandler deg med respekt uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion og utseende
 • Ansvar
  • Ta ansvar for deg selv og egen læring
  • Ta ansvar for de rundt deg og andres læring
  • Ta ansvar for felles miljø
  • Ta ansvar for dine og andres ting.
 • Omsorg
  • Bry deg positivt om de rundt deg
  • Si fra til "noen" når du ser en som sliter eller trenger hjelp
  • Si fra til medelever som tar gale valg.
 • Ærlighet
  • Ærlighet er basis for trygghet, egen forståelse og et lærende miljø