Opplæringsmetoder

I innlæringsfasen blir sosiale ferdigheter og fag demonstrert, forklart og begrunnet.

I treningsfasen øver barna med bruk av bekreftelse og veiledning.

I praktiseringsfasen forventer vi at barna bruker det de har lært og vi fortsetter med bekreftende reaksjoner og bruker bare konsekvenser når det er nødvendig.

  • Brusetkollen bygger opp trygghet og forutsigbarhet gjennom å være tydelige og klare overfor barna
  • Vi tilpasser forventinger og krav til det enkelte barn
  • Vi verdsetter det barna gjør bra og er forsiktig med korreksjoner
  • Vi tilstreber en praksis hvor forholdet mellom bekreftelse og korreksjon er 5-1
  • Barna er selv med på å sette mål ut fra våre standarder
  • Vi arbeider mot at barna skal regulere seg selv og ta det med seg til andre arenaer og videre i livet
  • Voksne reflekterer og vurderer egen praksis kontinuerlig sammen for å sikre at de verdiene vi har er ivaretatt i det vi gjør.