Vårt tilbud

Kompetanseenheten består av de utadrettede tjenestene på Brusetkollen, Lønnebakken og Nordre Aker skoler. Via denne enheten mottar vi veiledningsoppdrag fra skoler i hele Oslo.

De fleste oppdrag er knyttet til utfordrende atferd hos enkeltelever, grupper og klasser. Oftest henger dette sammen. Brusetkollen inngår en veiledningskontrakt med de enkelte skolene, og skreddersyr veiledningen ut fra skolenes behov.

Utadrettet tjeneste tilbyr i tillegg til veiledning ulike kurs og foredrag.

Eksempler på dette er:

  • Kurs i klasseledelse og utfordrende atferd
  • Diagnosespesifikke kurs
  • Kurs om mobbeproblematikk, kartlegging, tiltak
  • Kurs i positiv forsterkning og grensesetting
  • Bistand i foreldremøter.
  • Foredrag om traumesensitiv omsorg og opplæring


Brusetkollen har siden 2006 levert opplæring i skole og barnehageprogrammet "De Utrolige Årene" (Webster Stratton) både som hel skole implementering og som workshops for enkelte team (gjerne fra flere skoler). 

Dette er en evidensbasert workshoprekke som går over 6 hele dager over et halvt år, eller alternativt 12 halve dager. Se dua.uit.no for mer informasjon. Brusetkollen er ansvarlig for DUÅ-satsningen i Utdanningsetaten i Oslo.

Bistand fra Brusetkollen, i form av veiledning og kurs, er gratis for Osloskolen.

Deltakelse i DUÅ krever utgiftsdekning av kursmateriell og mat, per i dag 2.500,- per deltaker.

For å melde behov for veiledning eller kurs: bruk behovsmeldingen.