Vår profil

personale

Skolen ligger i Asker, på Hvalstad, og har en lang historie som spesialskole for Oslo. Skolen ble åpnet som en friluftskole i 1920 av foregangskvinnene Tilla Hvalstad og Hulda Garborg. Skolen var da et tilbud til barn fra Oslo indre øst, som trengte et opphold utenfor byen, med tilgang på flotte omgivelser, god mat og sunne meningsfylte aktiviteter. Brusetkollen skole ligger i dag i de samme flotte omgivelsene, og er et ressurssenter for Osloskolen. Vi tilbyr skoleplasser, utredning og veiledning.

Brusetkollen skole og ressurssenter er en samarbeidspartner for grunnskolene i Oslo i arbeidet med å skape gode læringsmiljøer for alle elever.

Brusetkollen har utfordrende atferd som sitt spesialområde og jobber med endringsprosesser rundt enkeltelever, grupper av elever, klasser og hele skoler.

Vi tilbyr korttidsplasser (8 uker) for elever på barnetrinnet.
I tilknytning til dette oppholdet blir elevene utredet med tanke på skolefaglig fungering og behov for tilrettelegging.

Brusetkollen har også langtidsplasser (3 til 6 måneder ) for elever på ungdomstrinnet.
Disse plassene blir i hovedsak benyttet av Akershus fylkeskommune for elever bosatt på barnevernsinstitusjoner.

Skolen har per i dag 14 elevplasser. Skolen har 11 lærere, hovedsakelig med mastergrad og tilleggsutdannelse i spesialpedagogikk. Brusetkollen har også en utadrettet tjeneste som inngår i Kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø. Brusetkollen koordinerer tjenestene i denne kompetanseenheten, som består av de utadrettede tjenesten på Nordre Aker skole, Lønnebakken skole, samt Brusetkollen.

Les om vår visjon her