Skoleplattform Oslo

Ønsker du informasjon om hvordan vår skole har tatt i bruk de nye kanalene, kan du ta kontakt med oss. brusetkollen@ude.oslo.kommune.no