Strategisk plan

Oppsummering Strategisk plan

Skolen gjennomførte en omfattende endring i 2017, da skolen innførte normal fag- og timefordeling, og Kunnskapsløftets planer ble innført i all virksomhet. Dette
arbeidet videreføres, og rendyrkes. VFL er godt etablert, men videreføres, spesielt for å fange opp elevens egen opplevelse av egen læring.
Skolen er preget av usikkerhet rundt lokalisering og en uforutsigbar økonomi. Vi ønsker økt elevtall, og også økt bemanning, slik at skolen sikres både økonomisk og
faglig. Det er fortsatt et høyt faglig fokus med mange dedikerte medarbeidere. Vi har identifisert noen risikofaktorer, og noen tiltak som kan moderere risiko.

Les hele Strategisk plan 2018 ved å klikke på linken.