Driftsstyret

Osloskolene har driftsstyrer bestående av foresatte, elever, ansatte og representanter fra bydelsutvalgene og andre eksterne. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak.

Driftsstyrets hovedoppgaver er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyret på Brusetkollen har seks møter per år.

Vi har valgt å ikke ha elevrepresentanter i styret. Foreldrerepresentantene er ansatte ved OSF Brusetkollen og Tangen barneinstitusjon.

Eksterne representanter (3)

Berit Jensen Riis (Frp) L
Kirkehaugsvn. 5 D, 0283 Oslo
Telefon: 913 04 509
Funksjonstid: 2017/2018

Hilbert Eilertsen (H)
Lille Huseby vei 13, 0379 Oslo
Funksjonstid: 2017/2018

Ole Hagen (A)
Telefon: 465 14 367
Funksjonstid: 2017/2018

Jan. S. Levy (H Vara)
Ullernveien 2 C, 0280 Oslo
Funksjonstid: 2017/2018

Knut Riis (H)
Kirkehaugsvn. 5 D, 0283 Oslo
Funksjonstid: 2017/2018

Representanter for foresatte (2)

Siw Kristiansen
Rep. Tangen barnehjem
Telefon: 667 86 480
Funksjonstid: 2017/2018

Hanne Marie Lindhardt
Vara Tangen barnehjem
Telefon: 667 86 480
Funksjonstid: 2017/2018

Kari Bøhn Hagen
Båtstøjordet 11, 1363 Høvik
Telefon: 476 73 738
Funksjonstid: 2017/2018

Elin Flatebø (Fores.-vara)
Funksjonstid: 2017/2018

Representanter for ansatte (2)

Bjørn Haugsbø (verneombud)
Telefon: 995 50 274
Funksjonstid: 2017/2018

Karen-Anne Iuell  (Vern-vara)
Telefon: 984 58 065
Funksjonstid: 2017/2018

Torstein Solberg (Ansatt hoved)
Telefon: 938 01 250
Funksjonstid: 2017/2018

Administrasjonen

Aase Midkiff
Telefon: 66 90 71 90 / 917 77 173

Ellen K Hilmersen
Telefon: 66 90 71 90 / 905 35 074