Trygt og inkluderende skolemiljø

Planen skal være et redskap for både ledelsen, personalet, elevene og foreldrene i det systematiske arbeidet med å forhindre mobbing og styrke sosial kompetanse.

Handlingsplanen er bygget opp rundt disse fem hovedpunktene:

  • Forebyggende arbeid
  • Mistanke om mobbing
  • Avdekking av mobbesaker
  • Intervensjon i mobbesaker
  • Oppfølging og kontinuitet

Skolens mål er at alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing! Dette skal vi få til gjennom et godt og tett samarbeid på alle nivåer i skolemiljøet.

Last ned handlingsplanen (pdf)

Last ned aktivitetsplan (pdf)